ನಟ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರವರ ಪತ್ನಿ ಹೃದಯ ಘಾತದಿಂದ ಸವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ —

ಹೌದು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯದ ಘಾತ ಸಂಭಾವಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಸವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ.

About santoshkumte95

Hello

View all posts by santoshkumte95 →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *